Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych zamawiających oraz korzystających z serwisu www.koneser-mix.pl

Administratorem danych osobowych jest firma BK Market Bartosz Kret z siedzibą w Tychach Ul. Fabryczna 2

Określenie zasad ochrony danych i prywatności użytkownika

Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Zamawiających zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Sprzedawca oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zgodnych z wymaganiami polskiego prawa.

Prawa przysługujące Klientowi

Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zamawiającemu przysługuje prawo do usunięcia konta z serwisu. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszystkich danych osobowych zamawiającego znajdujących się w ramach danego konta.

Bezpieczeństwo

Wszystkie dane Zamawiającego są chronione certyfikatem bezpieczeństwa zapewniającym niewydostawanie się danych osobowych jak również poufnych informacji do innych podmiotów zaangażowanych w proces towarzyszący zamówieniu.

Cel zbierania danych

Wszelkie dane podane przez Zamawiającego są przetwarzane przez sprzedawcę w celu realizacji zamówienia oraz do zapewnienia kontaktu między Zamawiającym a sprzedawcą.
Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedawcę oraz podmioty zaangażowane w proces realizacji i obsługi zamówienia składanego przez Zamawiającego.